AB Uyum Sürecinde Gümrüklerin Teknolojisi Yenileniyor

16 Hg (1) 16 Hg (1)
Uluslararası ticarette anahtar rol oynayan gümrük idarelerinin teknolojisi AB’ye uyum sürecinde Sentim ile yenileniyor.

Uluslararası ticarette anahtar rol oynayan gümrük idarelerinin teknolojisi AB’ye uyum sürecinde Sentim ile yenileniyor. Geliştirilen ITMS(Entegre Tarife Yönetim Sistemi) yazılımı ile hizmet kalitesi ve hızı artarken gümrük maliyetlerinin de aynı ölçüde azalması bekleniyor.

Uluslararası ticaret hacminde son yıllarda meydana gelen artış gümrüklerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Gümrük İşlemlerini geleneksel yöntemlerle sürdüren ülkeler ekonomilerine büyük masraflar yüklemenin yanında uluslararası ticarete de engel teşkil eder duruma geliyor.

 Sentim tarafından Gümrük İdaresi için geliştirilen ITMS(Entegre Tarife Yönetim Sistemi) tamda bu noktada Türk gümrüklerinin modernizasyonunda yepyeni ve geniş imkânlar sunuyor.

Sentim uzmanları tarafından yapılan süreç analizleri sonucu gerçekleştirilen projeyle Avrupa Birliği normlarına uyumlu, daha modern ve elektronik ortamda da kullanılabilen yeni bir yazılım altyapısı oluşturuldu.

Oluşturulan yeni sistem ile tüm gümrüklerin birbiriyle online bağlantı kurulabildiği bir yapı sağlanmış oldu.

 İdareye sağladığı kolaylıkların yanı sıra ITMS(Entegre Tarife Yönetim Sistemi)  ile Türk taşımacıları Avrupa ve EFTA ülkelerindeki gibi elektronik süreç üzerinden taşıma evraklarını oluşturabilir hale geldi. Bu sayede oluşan uzun kuyruklara son verilerek daha rahat bir taşımacılık sağlanması planlanıyor.

Geliştirilen yazılım çözümünün yanı sıra kaçakçılıkla mücadele amacıyla gümrük laboratuarlarının iş süreçlerinin AB standartlarına uyumluluğunun sağlanması konusunda da süreç yönetimi danışmanlık hizmeti de verilerek kaçakçılığın önüne geçilmesi konusunda da çalışmalar yapıldı.

 

Sentim Bilişim bir Holding Şirketidir.