Başarı Hikayeleri

Gümrük Müsteşarlığı

Gumruk

ENTEGRE TARİFE YÖNETİM SİSTEMİ

 

Proje amacı

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması 1996 yılında imzalanmış ve bu kapsamda ticaret alanında ülkemizde birçok yasal değişiklik yapılmıştır. Gümrük idareleri için Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi geliştirilmiştir. Fakat AB uyum sürecinde, bu uygulamanın AB mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmış ve AB’ye uygun yeni bir sistemin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Projede hedeflenen sistem, Avrupa Birliği Bilgi Teknolojileri sistemleri ile bağlanabilirlik ve birlikte çalışabilirlik açısından Türk Gümrüklerinin uyumlu olmasını sağlamaktır.

 

Çözüm ve kullanılan ürünler

Avrupa Birliği online gümrük tarife veritabanı modülü DG TAXUD (Avrupa Birliği Gümrük ve Vergilendirme Genel Müdürlüğü) tarafından gönderilen TARIC (Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi) özet dosyaları alacak ve yükleyecek, kullanıcıların gümrük vergi hesaplamalarını TARIC'e girmelerini ve işlemlerini yapmasını sağlayacaktır. Modül Gümrük Müsteşarlığının halen kullandığı BILGE sistemine entegre bir şekilde çalışmaktadır.

TQS, Tarife Kotası ve gözetimi modülü, ticaret erbaplarına tanınan gümrük kotalarının isteğini, tahsisini ve bu kotaların gözetimini sağlayacaktır. Avrupa Birliğine giriş sonrasında da, DG TAXUD (Avrupa Birliği Gümrük ve Vergilendirme Genel Müdürlüğü) sistemi ile entegre çalışabilecektir. Avrupa Birliğine giriş öncesinde de sistem, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile entegre çalışacak ve onlar tarafından belirlenecek kotaların tahsisini, daha adil bir şekilde yapacaktır.  

SMS, Mühür ve Örnek Yönetim Sistemi, gümrük kapılarında kullanılacak ve belgeler üzerindeki mühürlerin doğruluğunun daha verimli bir şekilde kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Bu proje ile vatandaşların internet üzerinden tarife bilgisi edinmesi sağlanacak, bu bilgileri başvuruya dönüştürerek, işlemlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Gümrük müsteşarlığı içerisinde de, daha modern olan yeni uygulama aracılığıyla, işlemlerin hızlanması sağlanacaktır. Dış ticaret müsteşarlığı tarafından ithalat için açılan kotalar, başvuru sahipleri arasında, aynı gün başvuranlara, istediği kota miktarına oranla adil oranda dağıtılacak, kota söz konusu bir eşya ithali için başvuru yapan ticaret erbaplarına kota otomatik tanımlanarak, işlemlerin kolaylaşması sağlanacaktır. Ticaret erbapları ayrıca, kotaları internet üzerinden takip edebilecek ve var olan kotalara online başvurabilecektir. Gümrük kapılarında, tüm mühür ve örneklerin dijital ortam karşılaştırması ile sahte belge düzenleme yoluyla kaçakçılık ile daha etkin müdahale sağlanacaktır. Projenin programlaması, kabulü ve teslimatı tamamlanmış olup, kullanıma alınması için gerekli mevzuat değişiklikleri beklenmektedir.

 

Kullanılan Yazılım Platformları: ASP.NET, C#.NET, IIS, Windows Server 2008, Oracle DB

·         İşletim Sistemi: Windows Server 2008

·         Uygulama Sunucusu: IIS

·         Programlama Dili: ASP.NET, C#.NET

·         Veritabanı Sunucusu: Oracle 10g

·         Teknoloji: SmartClient Masaüstü uygulama, Web tabanlı uygulama, web servisi

Sentim Bilişim bir Holding Şirketidir.