Başarı Hikayeleri

TC Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü

Ulabak
Proje Amacı

Temel eğitimin niteliğinin artırılması için yürütülmekte olan faaliyetlerden biri de bilgi teknolojisinin eğitim programına dahil edilmesidir.

Temel eğitim programına bilgi teknolojilerinin entegre edilmesi konusunda aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir:

- Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek.

- Öğrenme ortamlarını eğitsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek, böylece eğitimin niteliğini artırmak,

- Bilgi teknolojisi araçlarını temel eğitimin 1.nci sınıfından başlayarak 8.nci sınıfına kadar öğrenme ortamlarına entegre etmek,

 - Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına (bilgi kaynaklarına) ulaşma olanağı sağlamak,

 - Doğru zamanda ve yerde, doğru bilgi teknolojisi aracını kullanma yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak,

- Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek,

- Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak, kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak,

- Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yardımcı araçlar olarak; internet’i çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçları kullanmalarını sağlamak,

- Öğretmenlerin ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak bilgisayarları kullanmalarını sağlamak,

- Okul yönetimlerinde; veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerinin kullanılması yoluyla idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak,

- “Yönetim Bilgi Sistemi” kurmak.

Çözüm

2007 yılı 2.022  Okul Projesi:

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2.022 okula; Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (BiLGi TEKNOLOJiLERi Sınıfı) kurulumu başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında her okula 15 adet öğrenci ve 1 adet öğretmen bilgisayarı, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı, elektrik ve data kablolalama altyapısı ve mobilyaları teslim edilmiştir.

2008 yılı 17.261 Okul Projesi:

Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 17.261 okula; BiLGi TEKNOLOJiLERi laboratuvarı kurulumu başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında her okula 15 adet öğrenci, 1 adet öğretmen bilgisayarı, 1 adet öğretmen bilgisayarı, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı, elektrik ve data kablolalama altyapısı ve mobilyaları teslim edilmiştir.
Sentim Bilişim bir Holding Şirketidir.