Başarı Hikayeleri

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Sivsav
Acil Haberleşme Sistemi

Proje Amacı

Doğal afetler esnasında acil yardım bekleyen felaketzedelere hızla ulaşabilmek ve onlara gerekli olan destekleri verebilmenin yolu öncelikle yeterli haberleşme sistemlerinin mevcudiyetine ve felaket sırasında kusursuz çalışmasına bağlıdır. Bu sebeple, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Acil Haberleşme Sistemi Projesi kapsamında 81 ilde altyapı için gerekli olan tüm donanımların temin edilmesiyle, ülkemizde oluşacak herhangi bir doğal afet anında birbirine entegre edilmiş olan telsiz, uydu telefonu ve bilgisayar sistemleri üzerinden kesintisiz haberleşme olanağı sağlanmasını hedeflemiştir.

Çözüm

Proje kapsamında 11 değişik ilde bulunan SSGM Arama Kurtarma Birliklerine HFF/SSB telsiz sistemlerinin temini ve kurulumu, 81 ilde Savunma Müdürlüklerine ise uydu telefon sistemleri ve gerekli bilgisayar donanımlarının temini ve kurulumu yapılmıştır.
Sentim Bilişim bir Holding Şirketidir.